Rook- en alcoholbeleid

Rookvrije omgeving op VVV
In navolging van de campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds (www.rookvrijegeneratie.nl), zijn ook wij naar een rookvrije hockeyclub. 

Op de ALV van 1 juli 2020 is besloten dat VVV met ingang van seizoen 2020-2021 volledig rookvrij is (voorheen was dat alleen op tijdstippen dat de jeugd speelt). Dat betekent dat er niet gerookt mag worden op het sportpark. Dit geldt ook voor e-sigaretten. Wij rekenen hierbij op jullie medewerking.

Alcohol en jeugd gaan niet samen
Ook ten aanzien van het alcoholgebruik op VVV zijn er een aantal restricties. Op VVV was het Bestuursreglement ‘Alcohol’ al van kracht. Hierin staat onder meer vermeld dat:

  1. verkoop en nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar verboden is
  2. het niet is toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank op VVV te nuttigen
  3. alcohol alleen mag worden genuttigd in het clubhuis en op het terras (dus niet in kleedkamers en niet op de velden)
  4. begeleiders van teams geen alcohol mogen nuttigen tijdens de uitoefening van hun functie

Verder doet goed voorbeeld goed volgen. Daarom wordt er op vrijdag en zaterdag als er jeugd speelt, tot 16.00 uur geen alcohol geschonken. Op maandag tot en met donderdag wordt er 17.00 uur geen alcohol geschonken. Wij rekenen op jullie begrip.