Gebruik van (keepers)materialen

Algemeen
Als keeper kan je die harde ballen flink om je oren krijgen. VVV vindt optimale veiligheid voor haar keepers van groot belang. Daarom stellen we goede materialen aan onze keepers in bruikleen ter beschikking. Deze materialen zijn en blijven altijd eigendom van VVV. De uitrusting van een keeper is niet goedkoop, oplopend van ca. EUR 600 bij de Jongste Jeugd tot meer dan EUR 2.000 bij de senioren. VVV heeft meer dan 100 uitrustingen in gebruik, samen dus een groot bedrag. Bij normaal gebruik en onderhoud kan de uitrusting ongeveer 5 jaar meegaan.

VVV heeft een exclusieve afspraak met Verbunt Hockey. In principe ontvangen alle keepers van VVV een uitrusting van OBO.

Hieronder leggen we hoe we binnen VVV met keepersmaterialen omgaan, wat je zelf moet doen om je uitrusting goed te onderhouden, wat je moet doen als iets kapot gaat en bij je wie moet zijn voor je uitrusting.

Keepersmateriaalcommissie
De keepersmateriaalcommissie is, in samenspraak met het bestuurslid Technische Zaken, verantwoordelijk voor de aanschaf, uitgifte, onderhoud en vervanging van alle keepersmaterialen. Zij spannen zich in om iedere keeper van een passende set te voorzien en zijn het aanspreekpunt indien je uitrusting moet worden hersteld, geruild of vervangen. Je kunt hen emailen op [email protected].

Verantwoordelijkheid
Iedere keeper* is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik en beheer van de aan hen uitgereikte materialen. Je bent verplicht om verlies, diefstal of schade altijd direct te melden bij de keepersmateriaalcommissie. Bij verlies, diefstal of schade door onzorgvuldig gebruik, verhaalt VVV de kosten van vervanging op je. Uitgereikte materialen mogen nooit onderling geruild worden.

*Indien een team geen vaste keeper heeft, is de aanvoerder (senioren) of teambegeleider (jeugd) verantwoordelijk. 

Samenstelling van een keepersuitrusting
Een keepersuitrusting van VVV wordt ter beschikking gesteld vanaf de E6-tallen en bestaat uit de volgende items:
 • Legguards
 • Klompen (kickers)
 • Keepersbroek (vanaf E8-tallen)
 • Bodyprotector/armour
 • Handschoenen
 • Helm
 • Keeperstas
 • Cornermaskers
Indien een tock, elleboogbeschermers of zweetband gewenst is, dien je dit zelf aan te schaffen. De kosten hiervan zijn te overzien. Je kunt ze o.a. bestellen op de website van Verbunt Hockey.

Bij het begin van het zaalseizoen ontvang je speciale riempjes voor je klompen en zaalhoezen voor over je legguards. Deze lever je meteen na afloop van het zaalseizoen weer in.

Onderhoud
Regelmatig onderhoud en een juiste behandeling zorgen dat de keepersmaterialen langer meegaan. Je vindt hier een uitgebreid overzicht hoe ieder individueel item te onderhouden

Kijk ook op YouTube voor de instructievideo van OBO om je uitrusting schoon te maken. 

De belangrijkste punten hebben we op een rij gezet:
 • Controleer na ieder gebruik je uitrusting. Als er iets mis is, is er nog tijd om het item te repareren of te vervangen.
 • Reinig je keepersuitrusting regelmatig.
 • Laat natte of bezwete spullen altijd goed buiten je tas drogen. Daar gaat de kwaliteit heel snel van achteruit en de geur wordt er ook niet beter van.
 • Neem je tas mee naar huis als je uitrusting heel nat of bezweet is. Je uitrusting droogt thuis beter dan in de kluis, vooral in de herfst. 
 • Zet de tas altijd open in de kluis.
 • Sleep keeperstassen niet over de grond. De uitrusting weegt niets en we moeten de meeste tassen vervangen omdat er gaten in zitten.
 • Laat wheelybags niet van trappen of uit de kofferbak stuiteren, maar til ze op. De wielen zijn hier niet tegen bestand.
 • Loop niet onnodig lang in je keepersuitrusting rond.
 • Kleine scheurtjes in je uitrusting zijn vaak nog te repareren. Hoe langer je wacht, hoe groter de scheuren worden. Als iets kapot begint te gaan, wacht dan niet totdat het echt kapot is, maar neem direct contact met de keepersmateriaalcommissie.
 • Gebruik nooit plakband, tape of andere lapmiddelen om een permanente oplossing voor een mankement te bieden.
Reparatie en vervanging
Is een onderdeel van je uitrusting kapot of dreigt dit te gebeuren? Neem dan onmiddellijk contact op. Een kapotte uitrusting kan een gevaar vormen voor je als keeper en voor je medespelers of tegenstanders. Daarnaast is het item vaak nog te repareren als je het op tijd meldt bij de keepersmateriaalcommissie.

Wanneer je lang wacht met melden en het item niet meer is te repareren, zijn de kosten van vervanging voor je eigen rekening. Ga in ieder geval nooit zelf proberen het te repareren. Dit doet vaak meer kwaad dan goed.

Voor het omruilen van een versleten of niet (meer) goed passende uitrusting kun je terecht bij de keepersmateriaalcommissie. Wil je een of meerdere items ruilen, stuur dan een mail naar [email protected] met daarin:
 1. Je naam, teamnummer en mobiel nummer
 2. Overzicht van alle items (inclusief maten) die je wilt ruilen.
 3. Opgaaf van reden waarom je de items wilt ruilen. Stuur zo mogelijk een foto mee
Indien je uitrusting schade heeft opgelopen, streven we ernaar om je zo snel mogelijk van een (tijdelijk) vervangende uitrusting te voorzien. Items die kapot gaan gedurende het weekend, proberen we voor het begin van het daaropvolgende weekend gerepareerd te hebben.

Verlies of diefstal
Gedurende een seizoen moeten we regelmatig nieuwe materialen aanschaffen door verlies en diefstal. De vervangingswaarde van verloren of gestolen materialen zal volledig door de penningmeester in rekening worden gebracht bij (de ouders van) het verantwoordelijke lid.

TIP: Vraag altijd na bij je verzekering of je de schade van verlies of diefstal kunt declareren.

Uitgifte en inname van keepersmaterialen
De keepersmateriaalcommissie geeft de keepersuitrustingen voorafgaande aan het seizoen uit aan keepers of aanvoerders/teambegeleiders. Hou de website en VVV-app in de gaten voor de data en tijden.  Als je je uitrusting eerder nodig hebt, stuur dan een email. We zoeken dan in overleg een oplossing. Bij uitgifte teken je voor ontvangst van een goede uitrusting. Controleer altijd of de set volledig is en dat er geen schade is.

Aan het einde van het seizoen lever je je uitrusting weer schoon en gewassen in. Hou ook hiervoor de website en VVV-app in de gaten. De keepersmateriaalcommissie controleert of de set volledig is en of er geen schade is. Indien een set niet volledig is, niet wordt ingeleverd of een item met schade (anders dan door normaal gebruik) niet meer gerepareerd kan worden, zullen de kosten van vervanging bij je in rekening worden gebracht.

Gebruik van kluizen
VVV heeft de beschikking over ruim 100 kluizen voor het bewaren van keepersuitrustingen. De kluizen zijn genummerd en voorzien van cijfersloten. Iedere kluis hoort bij een keepersuitrusting. Bij uitgifte van je uitrusting, ontvang je je kluisnummer en cijfercombinatie van het slot.

Deze kluizen zijn alleen bedoeld om keepersuitrustingen in te bewaren en in principe niet voor andere materialen van een team. De bedoeling is dat de keepersuitrusting vrij kan ademen in de kluis zodat ze optimaal kunnen drogen. Wanneer je de kluis te vol stopt met andere materialen, kan de keepersuitrusting niet goed drogen. Het is de verantwoordelijkheid van de keeper of aanvoerder/teambegeleider om de kluis op orde te houden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de keepersmateriaalcommissie besluiten om de cijfercombinatie te veranderen. 

Het cijferslot dat door VVV wordt meegeleverd is een systeemslot met een moedersleutel waarmee ten alle tijde toegang tot de kluis kan worden verkregen. Het gebruik van andere sloten is niet toegestaan en deze zullen worden verwijderd. Indien je het slot kwijt raakt, zullen de kosten van vervanging op je worden verhaald.

Trainingsmaterialen
Alle teams kunnen gebruik maken van trainingsmaterialen die door VVV ter beschikking worden gesteld. Doelen en veldscheidingen zijn aanwezig bij het veld. Tassen met ballen, hesjes en pionnen kun je afhalen en inleveren in het clubhuis. Ruim na afloop van je training altijd je veld op in verband met het onderhoud aan de velden door de gemeente: dit betekent o.a. dat het veld volledig leeg is m.u.v. twee doelen (1 in iedere cirkel op de achterlijn).