Boetes en kaarten

Inleiding
Als uitvloeisel van diverse reglementen is de KNHB bevoegd om VVV en haar individuele spelers boetes op te leggen en administratiekosten in rekening te brengen. Deze bedragen worden periodiek via verzamelfacturen doorbelast. De boeteregeling van VVV heeft als doel de boetes en administratiekosten door de ‘veroorzaker’ te laten betalen en, in het verlengde daarvan, het bevorderen van positieve bewustwording bij teams en individuele spelers ten aanzien van de consequenties van wangedrag en administratieve nalatigheid.

Uitgangspunten
  1. Voor seniorenteams geldt, dat de aanvoerder verantwoordelijkheid draagt voor het team. Voor jeugdteams ligt deze verantwoordelijkheid bij de coach en teambegeleider.
  2. Spelers zijn verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Boetes en administratiekosten voor individuele spelers worden aan de speler zelf doorbelast. Indien gegevens ontbreken, is de aanvoerder (seniorenteams) dan wel coach teambegeleider (jeugdteams) verantwoordelijk.
  3. Boetes worden in principe altijd aan een team doorberekend.
  4. Boetes en administratiekosten, die zijn opgelegd buiten de schuld van het team of spelers, worden niet in rekening gebracht. Een voorbeeld hiervan is dat het team niet aanwezig is, omdat het onjuist is geïnformeerd over juiste speeldatum of -tijdstip.
De boetes worden geïnd via automatische incasso (gelijk aan contributie). VVV verzend hier voorafgaande een factuur.

Je kunt op de KNHB website het uniforme boete-overzicht veld- en zaalhockey en Jongste Jeugd 2019-2020 vinden. Dit boete-overzicht is een korte samenvatting van alle boetes die staan vermeld in het Bondsreglement.

De KNHB procedures bij gele en rode kaarten kun je hier vinden.

Gele kaart
Kort samenvattend heeft een gele kaart de volgende consequenties:
  • 1e gele kaart : Geen consequenties
  • 2e gele kaart: Geen consequenties, kennisgeving aan de vereniging en bijdrage in de administratiekosten (senioren: 12,50 euro, jeugd: 7,50 euro)
  • 3e gele kaart: Speelverbod voor de eerstvolgende door de KNHB uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd, kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten
  • 4e gele kaart: Geen consequenties, kennisgeving aan vereniging en bijdrage in de administratiekosten
  • 5e gele kaart en volgende gele kaarten: Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijden, kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten
Rode kaart
De procedure voor een rode kaart is te vinden op de website van de KNHB.