Inschrijfformulier hockeyclub VVV

Met het invullen en insturen van dit inschrijfformulier geef je Hockeyclub VVV toestemming tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie is terug te vinden in de contributietabel op de site.


Inschrijver verklaart ook bekend te zijn met een aantal richtlijnen (Klik op een link om deze in te zien):
1. Hockeyclub VVV Privacyverklaring
2. Hockeyclub VVV Gedragscode


Soort inschrijving
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Hockey ervaring
   
   
   
   
Jeugd
  Vul dit in als je je in wilt schrijven als jeugdlid. Ouders/verzorgers moeten hiervoor toestemming geven en van hen wordt ondersteuning bij het team verwacht.

 
   
   
Vrijwilligerswerk
  VVV is een club die draait op vrijwilligers. Daarom verwachten we dat leden en ouders van jeugdleden allemaal hun steentje bijdragen. Wat zou jij binnen de vereniging willen doen? Bij Verenigingstaken vragen wij om drie keuzes te maken.

 
   
   
   
   
Sponsoring
   
Bevestiging
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.